Dësh.mia tron ditë.se e ish-studentes: Kam bërë prakti.kën atje, Gratë vinin për të lindur, infermieret shikonin filxhan dhe.. (Video)

Dësh.mia tron ditë.se e ish-studentes: Kam bërë prakti.kën atje, Gratë vinin për të lindur, infermieret shikonin filxhan dhe.. (Video)

Një ngja.rje e rën.dë ndo.dhi para dy ditësh në mate.rnite.tin e Elbasanit.Ditën e sotme, famil.jarët e 25-vjeçares Rexhina Debrovës kanë prot.estu.ar sot para Gjy.kat.ës kund.ër mjek.ëve.Një ish-studente e Fakultetit të Infermi.erisë në Elbasan shpr.ehet se prak.tikën e ka bërë në mat.ernitet.in e këtij qyteti dhe se këtë spit.al vetëm sp.ital që nuk e quan shtype rekl,am dhe shiko vide,on

COMMENTS